Tuyển dụng

Chúng tôi luôn mong muốn được hợp tác cùng các nhân sự giàu kinh nghiệm, những người luôn tìm kiếm và tin tưởng vào sức mạnh của tinh thần đồng đội, đoàn kết, nhất lòng đồng tâm trong công việc

Tin tuyển dụng

Chế độ phúc lợi

Hàng năm, căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, Công ty sẽ có chính sách khen thưởng thành tích dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu cá nhân trong đánh giá định kỳ hàng tháng/quý. Mức thưởng này sẽ được quy định cụ thể, chi tiết và công bằng cho từng cấp độ cán bộ công nhân viên nhằm tạo động lực làm việc

Xem thêm

Liên hệ với chúng tôi

Trụ sở công ty A1.0506, Tầng 05, Tháp A1, Toà nhà The Gold View,
346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 3837 5572
Email: hotline@vrc.com.vn