Giới thiệu

Chúng tôi là ai? Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi và văn hóa của chúng tôi là gì?

Giới thiệu VRC

Tầm nhìn - Sứ mệnh

  • TẦM NHÌN: Trở thành Tập đoàn đầu tư năng động và hiệu quả, không ngừng tìm kiếm các cơ hội đầu tư và phát triển những dự án bền vững, vì chúng tôi tin rằng: Sự phát triển bền vững của đối tác, khách hàng chính là sự phát triển bền vững của VRC. Từ đó góp phần và hướng đến một cuộc sống bền vững cho từng thành viên VRC nói riêng cũng như cho cộng đồng, xã hội nói chung…
  • SỨ MỆNH: Đầu tư bền vững, phát triển bền vững vì một xã hội bền vững.

Giá trị cốt lõi

Nhất Lòng
Tập thể VRC, từ Ban lãnh đạo đến mỗi thành viên, trước đây, hiện tại và sau này đều luôn đồng lòng vì sứ mệnh chung, mục tiêu chung vì chúng tôi biết rằng sức mạnh tập thể chính là “chìa khóa thành công”.
Nếu ví mỗi thành viên VRC như một thanh gỗ trong cây cầu, thì sức mạnh tập thể VRC chính là sức mạnh cộng hưởng và hỗ trợ lẫn nhau của mỗi cá nhân. Chỉ cần tập thể VRC trên dưới, trước sau cùng đồng lòng vì mục tiêu chung, thì việc “xây những cây cầu” để bước qua mọi khó khăn, thử thách và nắm bắt những cơ hội mới, để phát triển hơn nữa là điều hoàn toàn trong tầm tay.
Đồng tâm
Chữ Tâm là một trong những nền tảng quan trọng nhất trong kinh doanh. Khi đưa ra quyết định gì, thực hiện bất cứ dự án nào, VRC cũng luôn lấy chữ Tâm làm tiêu chuẩn đầu tiên và tiên quyết nhất. Mỗi thành viên VRC sẽ luôn đặt trọn trái tim mình vào công việc mình đang thực hiện.
Thập phương hội tụ
Một giọt nước rơi xuống mặt hồ cùng tạo nên những đường tròn đồng tâm bất tận. Và chúng tôi tin rằng, một khi tập thể VRC đã Nhất lòng đồng tâm để thực hiện những sứ mệnh đúng đắn, “Thiên thời – Địa lợi” sẽ là tất yếu hợp lực để hỗ trợ Chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình.
vrc kinh nghiệm và năng lực của chúng tôi
tải brochure

Lịch sử hình thành