Lĩnh vực hoạt động

VRC luôn cam kết rằng nguồn lực của chúng tôi, bao gồm tài lực, nhân lực, vật lực và ý tưởng luôn hướng đến mục tiêu chung là vì sự phát triển và phồn vinh của khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ.

LĨNH VỰCHOẠT ĐỘNG

Mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh tốt, đội ngũ nhân sự giỏi và tiềm năng phát triển cao.

Chi tiết

Bất động sản

Đầu tư vào các công ty Bất động sản có quỹ đất, dự án tốt.

Chi tiết

Đầu tư khác

Tối ưu hóa nguồn vốn vào các kênh đầu tư ngắn hạn.

Chi tiết