Thông tin báo cáoThời gianTải về
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan17/05/2019
Nghị quyết Hội đồng quản trị Vv Bầu Chủ tịch HĐQT26/04/2019
Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201926/04/2019
Danh sách và Sơ yếu lý lịch ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 202323/04/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ16/04/2019
Thư mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐTN năm 201912/04/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan12/04/2019
Nghị quyết HĐQT V/v tổ chức ĐHĐCĐTN năm 201912/03/2019
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan07/03/2019
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan26/02/2019
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201829/01/2019
Nghị Quyết HĐQT V/v mua cổ phần Công ty cổ phần Đóng tàu và dịch vụ Cảng Mỹ Xuân12/12/2018
Nghị Quyết HĐQT V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực công ty05/11/2018
Công văn VSD V/v Thay đổi loại chứng khoán mã VRC18/10/2018
Nghị Quyết HĐQT V/v Điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán12/10/2018
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu21/08/2018
Nghị quyết HĐQT Vv chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh22/08/2018
Nghị quyết HĐQT Vv thành lập Văn phòng đại diện tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu07/08/2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201830/07/2018
Nghị Quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 201829/06/2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1529/06/2018
Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 (Đã được kiểm toán)17/05/2018
Nghị quyết HĐQT Vv thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 (Đã được kiểm toán)17/05/2018
Thông báo về việc quyết toán thuế15/05/2018
Báo cáo điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 201707/05/2018
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 201827/04/2018
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 201827/04/2018
Đơn từ nhiệm thành viên BKS17/04/2018
Thư mời và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201817/04/2018
Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 201717/04/2018
Nghị quyết HĐQT Vv miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT Lý Thanh Nhã28/03/2018
Nghị quyết HĐQT Vv tổ chức ĐHĐCĐTN năm 201812/03/2018
Quyết định Tổng giám đốc Vv bổ nhiệm Giám đốc tài chính12/03/2018
Nghị quyết HĐQT Vv miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc Trần Tuấn Linh09/03/2018
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201730/01/2018
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1421/12/2017
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại TP.HCM21/12/2017
Nghị quyết HĐQT Vv thành lập Văn phòng đại diện tại TPHCM18/12/2017
Thông báo về việc quyết toán thuế giai đoạn 2012-201625/11/2017
HOSE – Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết20/11/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ16/11/2017
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 410/11/2017
Thông báo thay đổi người được ủy quyền thực hiện Công bố thông tin08/11/2017
VRC – Giấy CN Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 1306/11/2017
Đính chính Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng24/10/2017
Thông báo kết quả đầu tư công ty con, công ty liên kết24/10/2017
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng18/10/2017
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành18/10/2017
Nghị quyết V/v Đầu tư công ty con, công ty liên kết18/10/2017
Nghị quyết v/v Thông qua Kết quả chào bán và thực hiện LKBS, NYBS16/10/2017
Nghị quyết HDQT Thông qua Danh sách đối tượng chào bán cổ phần riêng lẻ14/10/2017
Nghị quyết HĐQT thông qua việc xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết13/10/2017
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ13/10/2017
Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua ngày ĐKCC thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông…30/08/2017
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng30/08/2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201720/07/2017
Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 201727/06/2017
Quyết định của HĐQT về thành lập công ty con27/06/2017
Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất24/06/2017
Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại…24/06/2017
Quyết định của HĐQT về ban hành sơ đồ tổ chức VRC08/06/2017
Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu nhiệm kỳ 3 năm 201718/05/2017
Thông báo thay đổi logo và địa chỉ website11/05/2017
Điều chỉnh Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 201708/05/2017
Nghị quyết HĐQT Vv bổ nhiệm Thành viên HĐQT Nguyễn Lâm Tùng06/05/2017
Nghị quyết HĐQT Vv miễn nhiệm PCT HĐQT Nguyễn Vân Chính & TV HĐQT Phạm Văn Phôi03/05/2017
Thông báo thay đổi tên và mẫu dấu công ty, bổ sung ngành nghề kinh doanh28/04/2017
Ông Nguyễn Lâm Tùng thôi làm thành viên BKS từ 25.4.201726/04/2017
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 201723/04/2017
Bổ nhiệm bà Đào Định Phương làm Trưởng BKS thay ông Nguyễn Lâm Tùng nhiệm kỳ 2015-201918/04/2017
Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bé làm TV.HĐQT độc lập từ 17.4.201717/04/2017
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 201707/04/2017
Thông báo Vv tổ chức ĐHĐCĐTN năm 201706/04/2017
Bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như làm TGĐ từ 3.4.201704/04/2017
Thông báo về việc đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo30/03/2017
Nghị quyết HĐQT Vv tổ chức ĐHĐCĐTN năm 201714/03/2017
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB SCIC03/03/2017
SCIC đã bán 1.183.833 cp, không còn là CĐL03/03/2017
Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 201703/03/2017
Giới thiệu và đăng ký mẫu chữ ký người đại diện theo pháp luật11/02/2017
SCIC đăng ký bán 1.183.833 cp24/01/2017
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201624/01/2017
Tổng Công ty Đầu tư và KD Vốn Nhà nước (SCIC) chưa bán 1.183.833 cp20/01/2017
Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm ông Phạm Văn Phôi làm TGĐ từ 17/01/201718/01/2017
Nghị quyết HĐQT v/v từ nhiệm ông Vũ Đức Tiến – TV.HĐQT từ 05/01/201705/01/2017
Thông báo thay đổi cơ cấu nhân sự thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ III27/12/2016
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 201624/12/2016
Thông báo từ nhiệm thành viên BKS và giới thiệu ứng viên HĐQT21/12/2016
Nghị quyết HĐQT v/v từ nhiệm ông Ngô Trí Dũng – TV.HĐQT từ 16/12/201617/12/2016
Tổng Công ty Đầu tư và KD Vốn Nhà nước (SCIC) đăng ký bán 1.183.833 cp15/12/2016
Tài liệu họp ĐHCĐ bất thường năm 201614/12/2016
Nghị quyết HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2016 và miễn nhiệm ông Lưu Văn Hải – TV.BKS từ 14/12/201614/12/2016
Nghị quyết HĐQT v/v bổ nhiệm bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Như làm CT. HĐQT từ 12/12/201611/12/2016
Báo cáo KQGD cổ đông nội bộ - Tô Quang Tùng06/12/2016
Báo cáo về ngày không còn là CĐL - Nguyễn Thị Tuyết06/12/2016
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành24/11/2016
Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ23/11/2016
Thông báo giao dịch của CĐNB - Tô Quang Tùng22/11/2016
Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 201615/11/2016
Báo cáo KQGD của tổ chức liên quan CĐNB - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội25/10/2016
Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ20/10/2016
Thông báo GD của tổ chức liên quan CĐNB - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội17/10/2016
Báo cáo kết quả giao dịch của CĐNB - Nguyễn Thị Thúy12/09/2016
BBH Ban kiểm soát Vv miễn nhiệm thành viên BKS30/08/2016
Báo cáo KQGD của tổ chức liên quan CĐNB - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội31/08/2016
Báo cáo kết quả giao dịch của CĐNB - Nguyễn Vân Chính26/08/2016
Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch cổ phiếu quỹ23/08/2016
Thông báo giao dịch của CĐNB - Nguyễn Vân Chính10/08/2016
Thông báo giao dịch của CĐNB - Nguyễn Thị Thúy08/08/2016
Báo cáo kết quả giao dịch của CĐNB - Nguyễn Thị Thúy08/08/2016
Báo cáo kết quả giao dịch của CĐNB - Nguyễn Vân Chính02/08/2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201628/07/2016
Thông báo giao dịch của CĐNB - Nguyễn Thị Thúy27/07/2016
Thông báo giao dịch của tổ chức liên quan CĐNB - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội26/07/2016
Báo cáo KQGD của tổ chức liên quan CĐNB - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội25/07/2016
Thông báo giao dịch của CĐNB - Ông Nguyễn Vân Chính13/07/2016
Thông báo giao dịch của tổ chức liên quan CĐNB - CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội07/07/2016
Thông báo ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 201606/07/2016
Quyết định HĐQT miễn nhiệm PTGD Mai Ngọc Định18/06/2016
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 201610/04/2016
Giải trình chứng khoán đưa vào diện cảnh báo07/04/2016
Quyết định đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo01/04/2016
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 201629/03/2016
Thư mời họp ĐHĐCĐTN năm 201629/03/2016
Báo cáo kết quả giao dịch CĐNB - Nguyễn Thị Thúy15/03/2016
Đính chính Báo cáo KQGD cổ phiếu quỹ & số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành01/03/2016
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành26/02/2016
Báo cáo KQGD cổ phiếu quỹ24/02/2016
Nghị quyết HĐQT Vv tổ chức ĐHĐCĐTN năm 201628/01/2016
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201525/01/2016
Thông báo giao dịch CĐNB - Nguyễn Thị Thúy13/01/2016
Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ29/12/2015
Quyết định bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Mai Ngọc Định04/12/2015
Đính chính báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ04/08/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201530/07/2015
CBTT Vv Ký hợp đồng với công ty kiểm toán BCTC năm 201521/07/2015
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt nhiệm kỳ 2015 - 201915/06/2015
Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐTN năm 201506/06/2015
Nghị quyết HĐQT gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 201509/04/2015
Thông báo Vv gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ TN 201509/04/2015
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ02/03/2015
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201428/01/2015
CBTT giao dịch bán 200.000 cổ phiếu quỹ19/01/2015
Giải trình chậm công bố Nghị quyết HĐQT thông qua bán 200.000 cổ phiếu quỹ14/01/2015
Nghị quyết HĐQT thông qua bán cổ phiếu quỹ11/01/2015
Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ - Trần Tuấn Linh06/01/2015
Ông Trần Tuấn Linh - Phó TGĐ đăng ký bán 3.900 cp26/12/2014
Báo cáo giao dịch của Cổ đông lớn - Trần Hữu Duyên26/11/2014
Báo cáo giao dịch của Cổ đông lớn - Trần Hữu Duyên25/11/2014
Báo cáo giao dịch của Cổ đông lớn - Trần Hữu Duyên20/11/2014
Báo cáo Kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ14/11/2014
CBTT về giao dịch bán cổ phiếu quỹ14/10/2014
Bổ sung thuyết minh BCTC HN và Cty mẹ soát xét bán niên năm 201406/10/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn - Trần Hữu Duyên04/10/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn - Trần Hữu Duyên01/10/2014
Nghị quyết HĐQT thông qua việc bán 200.000 cổ phiếu quỹ30/09/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn - Trần Hữu Duyên15/09/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu của Cổ đông lớn - Trần Hữu Duyên08/09/2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201430/07/2014
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - Lưu Ngọc Thanh07/07/2014
Báo cáo KQGD tổ chức liên quan cổ đông nội bộ - CTCP CK Sài Gòn - Hà Nội27/06/2014
Báo cáo KQGD tổ chức liên quan cổ đông nội bộ - CTCP CK Sài Gòn - Hà Nội20/06/2014
Báo cáo KQ giao dịch cổ phiếu quỹ11/06/2014
Thông báo giao dịch CĐNB - Lưu Ngọc Thanh29/05/2014
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - Hoàng Mạnh Huy26/05/2014
Báo cáo KQGD tổ chức liên quan cổ đông nội bộ - CTCP CK Sài Gòn - Hà Nội22/05/2014
CBTT thay đổi nhân sự - Ông Vũ Đức Tiến làm TV.HĐQT thay ông Hoàng Đình Lợi từ 7.5.201409/05/2014
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 201408/05/2014
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 201408/05/2014
CBTT về giao dịch cổ phiếu quỹ24/04/2014
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 201421/04/2014
Thư mời ĐHĐCĐTN năm 201421/04/2014
Thông báo giao dịch CĐNB - Hoàng Mạnh Huy18/04/2014
Thông báo giao dịch của tổ chức liên quan cổ đông nội bộ - CTCP CK Sài Gòn - Hà Nội17/04/2014
Nghị quyết HĐQT thông qua việc bán cổ phiếu quỹ11/04/2014
Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ - Vũ Văn Hà03/04/2014
Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ Trần Tuấn Linh01/04/2014
Thông báo giao dịch CĐNB - Vũ Văn Hà26/03/2014
Nghị quyết HĐQT Vv tổ chức ĐHĐCĐTN năm 201425/03/2014
Công văn xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 201425/03/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu Cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Kim Cương20/03/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu Cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Kim Cương18/03/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu Cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Kim Cương12/03/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu Cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Kim Cương07/03/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu Cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Kim Cương27/02/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu Cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Kim Cương21/02/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu Cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Kim Cương20/02/2014
Báo cáo thay đổi sở hữu Cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Kim Cương25/01/2014
Báo cáo kết quả giao dịch CĐNB - Vũ Văn Hà25/01/2014
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201323/01/2014
Báo cáo kết quả giao dịch CĐ liên quan - AVS25/12/2013
Báo cáo thay đổi sở hữu Cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Kim Cương25/12/2013
Thông báo giao dịch CĐ liên quan - AVS19/12/2013
Báo cáo kết quả giao dịch CĐ liên quan - AVS17/12/2013
Quyết định miễn nhiệm Phó TGĐ Ngô Thế Quang20/11/2013
Thông báo giao dịch CĐ liên quan - AVS14/11/2013
Báo cáo kết quả giao dịch CĐNB - Nguyễn Vân Chính22/09/2013
CBTT Vv lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 201315/08/2013
Thông báo giao dịch CĐNB - Nguyễn Vân Chính14/08/2013
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 201329/07/2013
Báo cáo kết quả giao dịch CĐNB - Hoàng Mạnh Huy01/07/2013
Thông báo giao dịch CĐNB - Hoàng Mạnh Huy26/06/2013
Nghị quyết HĐQT Vv bầu Chủ tịch HĐQT21/05/2013
CBTT Vv bầu Trưởng BKS Phạm Minh Sơn15/05/2013
Nghị quyết và BBH ĐHĐCĐ thường niên năm 201311/05/2013
Báo cáo KQGD tổ chức liên quan cổ đông nội bộ - CTCP CK Sài Gòn - Hà Nội10/05/2013
Thư mời ĐHĐCĐTN năm 201329/04/2013
Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 201329/04/2013
Thông báo giao dịch của tổ chức liên quan cổ đông nội bộ - CTCP CK Sài Gòn - Hà Nội05/04/2013
CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành19/03/2013
Báo cáo KQGD mua cổ phiếu quỹ18/03/2013
Thông báo giao dịch mua cổ phiếu quỹ07/03/2013
CBTT thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ01/03/2013
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 201229/01/2013
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 1003/01/2013