VRC công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐTN năm 2018

Ngày 17/04/2018, Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC đã công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Đại hội được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường LOTUS – Lầu 10 – Khách Sạn Sài Gòn, số 41-47, Đông Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quý cổ đông có thể xem hoặc download tài liệu Đại hội tại đây