PMI Việt Nam tháng 7 giảm nhẹ về 54,9 điểm, lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng nhanh

Tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam trong tháng 7 vẫn cao, với tốc độ tăng của cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới chậm lại so với tháng 6.

Điểm nhấn là số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới tăng nhanh trở lại gần bằng mức kỷ lục. Để đáp ứng lượng công việc lớn hơn, các nhà sản xuất đã tiếp tục tăng đáng kể số lượng nhân viên và hoạt động mua hàng.

Theo công bố từ Nikkei – HIS Markit, chỉ số Nhà quản trị mua hàng toàn phần lĩnh vực sản xuất (PMI) Việt Nam của Nikkei đã giảm nhẹ từ mức 55,7 điểm của tháng 6 còn 54,9 điểm trong tháng 7 nhưng vẫn là một trong những mức tăng cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát bắt đầu vào tháng 3/2011.

Không chỉ riêng Việt Nam, chỉ số (PMITM) lĩnh vực sản xuất ASEAN cũng giảm từ 51 điểm của tháng 6 xuống còn 50,4 điểm trong tháng 7. Việt Nam vẫn đứng đầu bảng xếp hạng PMI ngành sản xuất ASEAN khi tiếp tục có sự cải thiện mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa trong tháng 7.

Bình luận về PMI ngành sản xuất Việt Nam, Andrew Harker – Phó Giám đốc tại IHS Markit, công ty thu thập kết quả khảo sát cho biết: “Chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam vẫn ở mức cao trong tháng 7 khi lĩnh vực này tiếp tục tăng trưởng mạnh. Hỗ trợ cho mức tăng trưởng tổng thể trong kỳ khảo sát mới nhất là số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã tăng nhanh hơn.

Trong khi đó, mức độ lạc quan về tương lai được phản ánh bởi mong muốn tăng hàng tồn kho của các công ty để sẵn sàng tiếp tục tăng sản lượng và tiếp tục tăng mạnh số lượng việc làm”.

Theo đánh giá của Nikkei, các điều kiện kinh doanh của Việt Nam đã cải thiện hơn trong suốt 32 tháng qua. Số lượng đơn đặt hàng mới ngành sản xuất tiếp tục tăng với mức độ đáng kể trong tháng 7. Những người trả lời khảo sát cho biết số lượng đơn đặt hàng mới tăng phù hợp với mức tăng của nhu cầu khách hàng. Trong khi đó, tốc độ tăng số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới đã nhanh hơn trong tháng 7 và chỉ chậm hơn một chút so với mức kỷ lục được ghi nhận trong tháng 5.

Các công ty đã đáp ứng số lượng đơn đặt hàng mới tăng bằng cách tiếp tục tăng sản lượng trong kỳ khảo sát mới nhất. Mức độ tăng giá vẫn là mạnh mặc dù đã chậm lại so với tháng trước. Tất cả ba lĩnh vực thị trường khảo sát đều có sản lượng tăng, đứng đầu là lĩnh vực hàng hóa trung gian.

Sản lượng tăng mạnh là đủ để lượng công việc tồn đọng trong tháng 7 giảm tháng thứ hai liên tiếp mặc dù chỉ là nhẹ.

Lượng công việc tồn đọng tăng đã khuyến khích các nhà sản xuất tăng số lượng nhân viên và hoạt động mua hàng trong tháng 7. Mức độ tạo việc làm là mạnh mặc dù đã chậm lại so với mức kỷ lục trong tháng 6. Cùng với đó, hoạt động mua hàng hóa đầu vào tăng đáng kể khi có một số báo cáo cho biết công ty muốn tăng lượng hàng tồn kho.

Tốc độ tăng hàng tồn kho trước sản xuất đã nhanh hơn thành mức cao của 5 tháng, trong khi tồn kho thành phẩm tăng nhẹ trong tháng 7 sau khi giảm trong tháng 6.

Tốc độ tăng chi phí đầu vào vẫn cao vào đầu quý 3 và các thành viên nhóm khảo sát cho rằng giá cao là do tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu. Việc chuyển gánh nặng chi phí tăng sang cho khách hàng đã làm giá cả đầu ra tiếp tục tăng, với tốc độ tăng chỉ thay đổi một chút so với tháng 6.

Thời gian giao hàng của nhà cung cấp đã không thay đổi trong tháng 7, từ đó kết thúc thời kỳ kéo dài thời gian giao hàng trong 17 tháng. Tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu đã dẫn đến trì hoãn giao hàng, nhưng tình trạng này lại được giảm nhẹ nhờ việc các nhà cung cấp mong muốn đáp ứng nhu cầu giao hàng nhanh.

Những dự báo về số lượng đơn đặt hàng mới tiếp tục tăng trong 12 tháng tới đã làm tăng mức độ lạc quan về tăng sản lượng. Mức độ lạc quan trong kinh doanh đã tăng so với tháng trước khi có gần 51% số người trả lời khảo sát dự báo tăng sản lượng

Theo Tuệ An – vietnambiz.vn